Kamera 3

Vy mot nordväst och yttre hamnen, E-bryggan.

OBS! Bilden uppdateras var femte minut.

Har inte bilden updaterats i din webläsare klicka på (CTRL + F5).