Kamera 2

Vy mot norr och C-bryggan.

OBS! Bilden uppdateras var femte minut.

Har inte bilden updaterats i din webläsare klicka på (CTRL + F5).