Kamera 1

Vy över parkeringen, A- och B-bryggan.

OBS! Bilden uppdateras var femte minut.

Har inte bilden updaterats i din webläsare klicka på (CTRL + F5).