Cookies hos
HB Rune Johansson & Co på
Mossholmens Marina

 

Mossholmens Marinas webbplats använder cookies. Dessa cookies innehåller ingen personinformation, men hjälper dig bland annat att spara val du tidigare gjort på webbplatsen. De hjälper även till vid köp av olika produkter och tjänster. Med hjälp av cookies blir ditt besök hos oss snabbare och effektivare.

Cookies används dessutom för vår statistikuppföljning. De flesta cookies tas bort automatiskt när du lämnar webbplatsen, förutom de som används till statistik. Dessa ligger kvar för att hjälpa oss vid dina eventuella återbesök till webbplatsen.

 

Hur raderar jag mina Cookies?
Du kan själv styra vilka cookies som läggs på din dator direkt via din webbläsare, Om du inte vill att kakor lagras på din dator kan du stänga av funktionen, det gör du i din webbläsares inställningar. Då lagras inga kakor men du kommer inte heller att kunna använda vissa funktioner på webbplatsen. Vill du ta bort redan sparade kakor gör du även det i webbläsarens inställningar. Det finns även tjänster som gör det möjligt för dig att välja vilka cookies du vill stänga av. Om du väljer att stänga av cookies kan det medföra att vissa av våra tjänster inte fungerar.

 

Så här tar du bort cookies i olika webbläsare:

Google Chrome – dator

 1. Öppna Chrome på datorn.
  2. Klicka på Mer uppe till höger och sedan på Inställningar.
  3. Klicka på Avancerat längst ned.
  4. Klicka på Innehållsinställningar under ”Sekretess och säkerhet”.
  5. Klicka på Cookies.
  6. Sök efter webbplatsens namn under Alla cookies och all webbplatsdata.
  7. Klicka på Ta bort till höger om webbplatsen.

 Google Chrome – mobil & surfplatta

 1. Öppna Chrome-appen.
  2. Tryck på Mer uppe till höger och sedan på Inställningar.
  3. Tryck på Sekretess och sedan på Rensa webbinformation.
  4. Markera Cookies, webbplatsdata. Avmarkarera alla andra objekt.
  5. Tryck på Rensa webbinformation.
  6. Bekräfta genom att trycka på Rensa webbinformation.
  7. Tryck på Klar.

 

 Mozilla Firefox – dator

 1. Klicka på menyknappen och välj Inställningar.
  2. Välj panelen Sekretess.
  3. Klicka på Visa kakor… för att öppna fönstret Kakor.
  4. Skriv in namnet på webbplatsen vars kakor du vill ta bort i fältet Sök: – Kakor som matchar .sökningen kommer att visas.
  5. Markera de kakor i listan som du vill ta bort och klicka på Ta bort.
  6. Markera den första kakan och tryck Skift + End för att markera alla kakor i resultatlistan.

Mozilla Firefox – mobil & surfplatta

 1. Öppna Firefox-appen.
  2. Klicka på menyknappen och välj Inställningar.
  3. Välj panelen Rensa privat data.
  4. Se till så att Kakor är valt och välj sedan Rensa privat data längst ner.

Safari – dator

 1. Välj Safari > Inställningar, klicka på Integritetsskydd.
  2. Klicka på Hantera webbplatsdata, markera en eller flera webbplatser och klicka på Ta bort eller Ta bort alla.

Safari – mobil & surfplatta

 1. Gå in i Inställningar på telefonen.
  2. Välj Safari > Avancerat > Webbplatsdata.
  3. Svep åt vänster på den post du vill radera och välj Radera eller Ta bort alla webbplatsdata om du vill radera alla.

Internet Explorer – dator

 1. Välj Verktyg i Internet Explorer, peka på Säkerhet och välj sedan Ta bort webbhistorik.
  2. Markera kryssrutan Cookies och webbplatsdata och välj sedan Ta bort.

Intigritetspolicy på
Mossholmens Marina

I denna Integritetspolicy beskrivs hur Mossholmens Marina hanterar personuppgifter.

Vid användandet av våra tjänster kan våra kunder och användare lämna personuppgifter till oss i egenskap av privatpersoner eller som företrädare för ett företag. Vi är personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter och deras behandling i enlighet med denna Integritetspolicy.

 

 1. Vilka uppgifter behandlar vi?

Vi samlar in personuppgifter, såsom namn, efternamn, företagsnamn, yrkestitel, e-postadress, telefonnummer och betaluppgifter när du använder våra tjänster, bland annat när du registrerar ett användarkonto, sluter avtal, beställer tjänster, lämnar betalningsinformation eller på annat sätt lämnar dina personuppgifter till oss.

 

 1. Ändamålet med behandling av personuppgifter

Personuppgifter för kunder och potentiella kunder lagras för följande ändamål: Administration kring försäljning av Mossholmens Marina produkter och -tjänster, marknadsföring och upprättande av offertförslag.

 

 1. Rättslig grund

Enligt gällande dataskyddsreglering måste det finnas lagligt stöd, en så kallad rättslig grund, för att vår behandling av dina uppgifter ska vara laglig och nödvändig.

Nedan är de rättsliga grunder vi använder oss av:

 

Fullgörande av avtal

Vi behandlar endast nödvändiga uppgifter för att identifiera dig om kund eller användare för att hantera och leverera beställningar i enlighet med ditt avtal.

 

Rättslig förpliktelse

Vi behandlar dina uppgifter i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter, t.ex. dina faktureringsuppgifter enligt bokföringslagen.

 

Intresseavvägning

Vi behandlar dina uppgifter för att utveckla våra tjänster, processer och att marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig.

 Samtycke

I vissa fall kan du genom prenumeration på vår websida ta del av våra nyhetsbrev och marknadsföringsmaterial, eller genom webbformulär skicka in din förfrågan på våra produkter och tjänster, eller i andra omständigheter godkänna att vi behandlar dina uppgifter. Då samtycker du till att vi behandlar dina uppgifter endast till det angivna ändamålet.

 

Mottagare av uppgifterna

Mossholmens Marina vidarebefordrar i vissa fall personuppgifter om kunder till följande kategorier av mottagare som Mossholmens Marina samarbetar med: Försäkringsbolag, finansbolag, samarbetande båtverkstäder och eventuellt andra samarbetande företag.

I vissa fall kan uppgifterna överföras och behandlas av egna bolag inom koncernen för att kunna leverera tjänster eller vida säkerhetsåtgärder. Dessa parter får dock inte använda dina uppgifter för något annat ändamål än det vi angivit dig.

 

Lagringstid för personuppgifter

Dina uppgifter sparas så länge du har en avtalsrelation eller affärsrelation med oss och så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Efter avslutad relation sparar vi dina uppgifter i upp till 12 månader. I de fall det finns lagkrav på att spara uppgifter under länge tid så följer vi sådana lagar.

Uppgifter som utgör ett fakturaunderlag sparar vi i sju år enligt bokföringslagen.

 

Rätt till information om behandling av personuppgifter

Alla personer som önskar information om vilka personuppgifter som Mossholmens Marina lagrar om personen i fråga har enligt tillämplig lag rätt att få uppgift härom, oavsett hur dessa samlats in. Sådant besked kan innehålla information om varifrån vi fått personuppgifterna, mottagarna eller kategorierna av mottagare som personuppgifterna delats med och syftet med behandlingen av personuppgifterna. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till info@mossholmen.se

Begäran om registerutdrag arkiveras av Mossholmens Marina. Vi ska besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, ska en motivering lämnas och vi kommer också informera sig hur lång tid vi behöver för att besvara din begäran.

Ditt registerutdrag kommer vi skicka till din folkbokföringsadress eller till den e-postadress du lämnat i samband med behandlingens start.

 

Rätt till rättelse

Vi har ett ansvar för att de uppgifter vi behandlar är korrekta. För det fall du som frågeställare menar att någon uppgift är felaktig har du rätt att begära att få detta rättat. Begäran skall göras hos Mossholmens Marina kundservice via e post: info@mossholmen.se

Mossholmens Marina skall skyndsamt ta ställning till om begäran är befogad och vidta lämplig åtgärd och därefter underrätta dig som frågeställare om hur rättelsen hanterats.

 

Rätt till radering

Dina uppgifter sparas så länge du är kund hos oss och därefter raderas så snart som möjligt om ingen annan tillämplig lag tyder på annat. Faktureringsuppgifter och fakturaunderlag sparas så länge det är nödvändigt enligt lag, t.ex. bokföringslagen.

 

Rätt till invändning

Om vi utför med stöd av intresseavvägning har du rätt att göra invändningar mot behandling av dina uppgifter. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi efter utvärdering anser att sådan behandling ändå ska ske, måste vi uppvisa att vårt intresse för behandlingen väger tyngre.

 

 Rätt till begränsning

Rätten till begränsning gäller när du anser att uppgifterna är felaktiga och begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifterna korrekthet utreds.

Rätt till begränsning gäller från och med den 25 maj 2018.

Rätt till portabilitet

Du har rätt att få ut de uppgifter som du själv har lämnat till oss och att använda dem på annat sätt med förutsättningar att du har lämnat samtycke till databehandlingen eller om du har lämnat uppgifterna i samband med avtal.

Däremot har du inte rätt till dataportabilitet om vi behandlar dessa på grund av intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

Rätt till portabilitet gäller från och med den 25 maj 2018.

 

Rätt till klagomål

Om du anser att behandling av dina uppgifter är i strid med gällande regelverk har du rätt att lämna in ett klagomål till oss snarast.

 

Återkallelse av samtycke
Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter.