OBS! Tillfälligt P-förbud

OBS! Tillfälligt P-förbud

Under tiden tisdag 8/6 kl. 14-17 och onsdag 9/6 kl.7.30-18 kommer stora planen samt planen bredvid butiken att sopas och målas. Under dessa tider är ingen parkering tillåten.