Kapacitet (Bt/Kw)

Bruttoton (Bt) och Kilowatt (Kw)
Segment 1 47 Bt
Segment 1 601 Kw
Segment 2,4 och 5 84 Bt
Segment 2,4 och 5 373 Kw
Segment 3 109 Bt
Segment 3 16 Kw