Kapacitet (Bt/Kw)

Bruttoton (Bt) och Kilowatt (Kw)
Segment 1 44 Bt
Segment 1 679 Kw
Segment 2,4 och 5 182 Bt
Segment 2,4 och 5 928 Kw
Segment 3  248 Bt
Segment 3 645 Kw