Fiskekvoter att hyra 2019

Kolja / Skagerrak, Kattegatt, Östersjön (EU) HAD-SK  kg
Räka / Skagerrak, Kattegatt (ransonklass A-C) PRA-SK  kg
Räka / Skagerrak, Kattegatt (ransonklass A-C) PRA-SK  kg
Räka / Skagerrak, Kattegatt (ransonklass A-C) PRA-SK  kg
Rödspotta / Skagerrak PLE-S  kg
Torsk / Skagerrak COD-S  kg
Torsk / Kattegatt bifångst COD-K  kg
Torsk / Kattegatt bifångst COD-K  kg
Torsk / Östersjön COD-VÖ, COD-ÖÖ kg