Fiskekvoter att hyra

Kolja / Skagerrak, Kattegatt, Östersjön (EU) HAD-SK  kg
Räka / Skagerrak, Kattegatt (ransonklass A-C) PRA-SK 5000 kg
Gråsej / Skagerrak, Kattegatt POK-SK   kg
Vitling / Skagerrak, Kattegatt WHG-SK   kg
Rödspotta / Skagerrak PLE-S  kg
Torsk / Skagerrak COD-S   kg
Torsk / Kattegatt bifångst COD-K  kg
Torsk / Kattegatt bifångst COD-K  kg
Torsk / Östersjön COD-VÖ, COD-ÖÖ kg