Fiskekvoter att hyra 2019

Kolja / Skagerrak, Kattegatt, Östersjön (EU) HAD-SK  kg
Räka / Skagerrak, Kattegatt (ransonklass A-C) PRA-SK  2.500 kg
Gråsej / Skagerrak, Kattegatt POK-SK  5.000 kg
Vitling / Skagerrak, Kattegatt WHG-SK  1.000 kg
Rödspotta / Skagerrak PLE-S  kg
Torsk / Skagerrak COD-S  10.000 kg
Torsk / Kattegatt bifångst COD-K  kg
Torsk / Kattegatt bifångst COD-K  kg
Torsk / Östersjön COD-VÖ, COD-ÖÖ kg