Aktuellt

Sprängningen är klar!

Nu är planen grusad invid den del av berget som är kvar.