Kamera 3

Vy mot nordväst och yttre hamnen, E-bryggan.

Bilden uppdateras var femte minut.