Kamera 2

Vy mot norr och C-bryggan.

Bilden uppdateras var femte minut.