Kamera 1

Vy över parkeringen, A- och B-bryggan.

KAMERAN ÄR INTE I BRUK FÖR TILLFÄLLET!
(
Bilden uppdateras var femte minut.)