Kamera 1

Vy över parkeringen, A- och B-bryggan.

Bilden uppdateras var femte minut.