Rune Johansson berättar om Mossholmens historia

Företagets grundare Rune Johansson (1919-2001) berättar om sig själv och om starten av Mossholmens Marina.
Rune Johansson

Rune Johansson

Rune Johansson driver tillsammans med sina söner Mossholmens Marina. Företaget förfogar över egen småbåtshamn med plats för mer än 250 båtar. Som gammal fiskare vet Rune väl vad som behövs för att hänga med i utvecklingen, när det gäller fisket. Idag tror han hundraprocentigt på ett ökat kustfiske och det är därför naturligt att Mossholmens Marina är först att lansera en fiskebåt specialbyggd för att passa till just kustfisket. Det behövs inte mer än två mans besättning för att klara både båt och fiske. En del av verksamheten är oljan. Från depån vid Klädesholmen, dit oljan kommer direkt från raffinaderiet i Mongstad, kör tankbilar ut ”den norska oljan”. Rune tror helt på den norska oljan och det är därför naturligt för honom att samarbeta med Norsk Hydro Olje AB. Han är inte kompromissernas man. Det han tror på, det satsar han helhjärtat på. Han lever helt tillsammans med sitt arbete. Han är född och uppvuxen på Klädesholmen i Bohuslän och har upplevt både framgångar och motgångar i sin landsända.

”Det han tror på satsar han helhjärtat på”

Tillsammans med två andra fiskarpojkar satsade han hela sitt kapital och kunde 1943 skaffa egen båt. Det var en stor satsning men för de unga pojkarna förverkligades därmed drömmen att segla på egen köl – att bli egna företagare. Rune är en välkänd man på Tjörn. Han har haft sjön som yrke i hela sitt liv. Innan han skaffade marinan, var han fiskare i 20 år, ägde en fiskmjölsfabrik och därefter fraktfartyg.

Mossholmens Marina börjar växa fram. Man börjar med olja 1958. Anläggningen tar sin form 1964. En tank för olja blir klar 1968 och 1975 hyr man ut den till Norsk Hydro. Ombord på Oljaren befinner sig båtens skeppare Lennart Johansson och bäste-man Lars-Rune Johansson, femtonårig son till båtägaren Rune Johansson. Det är 1959. Oljaren är en av de många kanaler genom vilka den förädlade oljan passerar ut till konsumenten.

Lennart Johansson, fiskarson från Klädesholmen, har efter avstickare till landbacken och försäljaryrket nu återvänt till sjön, sedan brodern Rune Johansson startat bunkerbåtrörelse.

Efter några år till sjöss återvänder Lennart Johansson till försäljaryrket, och ansvarar idag för försäljningen av fiskebåtar och motorer. Dessutom sköter han agenturen för Wichmann motorfabrik i Norge och reservdelsförsäljningen. Lars-Rune Johansson gick också iland. Han är idag arbetsledare och ansvarar för de ekonomiska rutinerna i bolaget. Brodern Ingemar sköter utvecklingen av Mossholmens Marina samt planering och försäljning av våra Nordsjöbåtar.

Det mesta när det gäller fiskebåtar och utrustning

Mossholmens Marina arbetar med försäljning, framtagning av nya fiskebåtstyper och utrustning av båtar från 20 fot och uppåt, med olika motoralternativ. Varje båt anpassas till enskilda behov och önskemål. På motorsidan kan vi idag erbjuda ett bra urval från Volvo Penta och Wichmanns program.

All tänkbar elektronisk och hydraulisk utrustning som t ex radar, ekolod, autopiloter, VHF, navigatorer, Multiladd BLA batteriladdare, strålkastare, arbetsljus, sidopropellern ”Stand-by”, hydrauliska skakmaskiner, ”NetOp”, självdragande garnrullar och reservdelar. ”Stand by”, hydrauliskt driven sidopropeller, 10 – 60 hkr. Tunneldiameter 350 mm . ”Stand by” manövreras manuellt eller via autopilot.

Vi utför också värdering och förmedling av begagnade fiskebåtar.

Fundera igenom vilka speciella krav du själv ställer på din nya arbetsplats och ta sedan upp en förutsättningslös diskussion med oss. Vi lovar att ställa upp med allt kunnande och alla erfarenheter vi har, för att hjälpa dig att få en så effektiv och lönsam kombination av båt och utrustning som möjligt.

Norsk Hydro och Mossholmens Marinas oljedepå

Vi vill ge dig en snabb och bra oljeservice samt ett komplett smörjmedelsprogram. Norsk Hydro levererar eldningsolja med egna tankbilar. En av tankbilarna är specialbyggd för att kunna komma fram på de små gatorna i fiskelägena.

Det gör vi för att ha full kontroll över även denna sista viktiga länk i kedjan mellan oljekällan och din tank. Vårt försäljningskontor matar in beställningarna på data, vilket innebär att Hydro-tankbilarna kommer snabbt och punktligt. Det är inte bara en leverans. Det är också en fråga om trygghet.

Det speciella med Mossholmens Marina

Vi har i många år inriktat oss på att utveckla rationella, lättarbetade och säkra arbetsplatser för fiskare och andra yrkeskategorier som har sin utkomst av sjön. Vårt leveransprogram omfattar allt från små snipor och kustfiskefartyg till stora trålare och snabbgående transportbåtar. Varje båt anpassas till enskilda behov och önskemål.

Bunkringsplats där vi har dieselolja, bensin, gasol och färskvatten. Service, motorverkstad, reservdelslager, mobilkran, sjösättningsramp, Höviksbåtar med lack och plastreparationer, högtryckstvätt m m. Här finns en skyddad småbåtshamn med 250 båtplatser, kiosk, is, dusch, toaletter och tvättmaskiner.

Stor asfalterad parkeringsplats som vintertid tjänar som båtuppläggningsplats. Sommartid är Mossholmens Marina ett populärt mål för övernattning och strandhugg.