"Jag blev aldrig van vid fritid"

En bok om Rune Johanssons liv, av författaren Karin Thormark.

Jag-blev-aldrig-van-vid-fritid“På ett fängslande sätt berättar Rune Johansson om sitt verksamma liv allt ifrån tidig barndom. I sin ungdom var han en driftig yrkesfiskare, men lockades genom omständigheterna alltmer av affärslivet. Med gårdfarihandel som första försök och genom förutseende och mångsidighet bedrev han sedan fraktfart, oljehandel och startade Ängholmens fiskmjölsfabrik och Mossholmens Marina. Han skildrar många dramatiska händelser både till lands och sjöss. Inte minst gäller detta om hans smuggling av norska motståndsmän till Sverige. Rune Johansson har hela sitt liv bott på Klädesholmen och boken ger en levande bild inte endast av hans yrkesliv utan även av ösamhällets vardagsliv med mångsyssleri och täta bindningar i både yrkes- och privatliv. Berättelsen har sammanställts med så stor hänsyn som möjligt till Runes egna ord. Rune gick bort 2001 och Ingrid gick bort 2003.”

Karin Thormark

Finns att köpa i butiken för 200:-