Mossholmens historia

Från trankokeri till modernt kustsamhälle

I mitten av 1700-talet låg ett av Sveriges största trankokerier på Bockholmen (räknas idag som en del av Mossholmen). Tranoljan blev en värdefull exportvara som främst användes till belysning och till produktion av såpa och tvål. Efter den stora sillperioden användes holmen under många år till att torka lutfisk på.

1964 köpte Rune Johansson (far till Ingemar och Lars-Rune) Mossholmen. Till en början fanns här oljetankar, tankbilar och kontor för Runes oljedistribution. Verksamheten utökades sedan till att även omfatta rederi, slamsugningsservice, tankrengöring, uthyrning av avfallscontainrar och försäljning av fiskebåtar.

I mitten av 1970-talet byggdes en småbåtshamn och bryggor. Försäljning och distribution av olja var en stor del av verksamheten ända fram till 2005. Företaget utvecklade även nya moderna modeller av fiskebåtar utifrån fiskarnas specifika behov. Försäljningen av nya och begagnade fiskebåtar och fraktbåtar ökade och är en väsentlig del av företaget än idag. 1977 byggdes ett stort kontor på Mossholmen.

I början av 80-talet byggdes stugor på området som en service för båtägarna som hyrde plats i marinan.

På 90-talet kompletterades området med en pausbrygga, en gästhamn och en stor hall med vinterplatser för båtar. Under 90-talet fanns det planer på att bygga fritidshus på Mossholmen, men det blev istället en camping med plats för ett 70-tal husvagnar.

Under 2000-talet har Mossholmens Marina utvecklats successivt. I början av 2000-talet utökades butiken och en ny verkstadshall byggdes för att ge mer plats för service och underhåll av båtar. Idag finns här plats för 300 båtar under sommaren och ett stort antal vinterplatser. Sjöbodar och stugor finns att hyra och i området finns en gästhamn, kiosk, sjötapp och camping. Företaget driver också försäljning av båtar, båtmotorer, båttillbehör, smörjmedel, gasol, kläder m.m.

Hösten 2012 startar bygget av det första bostadskvarteret på Mossholmen. Planen är att bygga ett modernt kustsamhälle intill marinan, med 160-180 bostäder för åretrunt- och fritidsboende.