Fiskefartyg-ny

NR TYP DIM BYGGÅR / LAND MATERIAL CYL / HK
STT 1657 Häcktrålare 16,57 x 5,14 1957 / Sverige Plastad trä 6 / 380 (280 kw)
SST 1440 Häcktrålare 14,40 x 4,57 1983 / Sverige Stål 6 / 400 (350 kw)
BPG 0880 Bur - Pilk - Garn - Fiske båt 8,80 x 2,80 2007 / Sverige Plast 4 / 250 (55,16 kw)
BSG 1182 Burfiske- Garn- Pilk-båt 11,82 x 4,11 1686 / Norge Aluminium 6 / 250 (176,47 kw)
BPG 0840 Garnbåt 8,40 x 3,00 1986 / Sverige Plast 6 / 185 (138 kw)