SHIPBROKER   

Senast uppdaterad: 2015-03-20

FARTYGSLISTA (Se alla försäljningsobjekt)

FISKERÄTTIGHETER SÄLJES

 NYINKOMNA FÖRSÄLJN. FARTYG

Bruttoton (Bt) och Kilowatt (Kw)
Segment 1
Segment 1
Segment 2,4 och 5
Segment 2,4 och 5


Effort
Havsområde
Skagerack / Kattegatt TR2_R perm./tillf.
Skagerack TR2-R (rist) perm./tillf.
Kattegatt TR2 tillf.

Torsktillstånd / Östersjön 
Garn 100%
Trål 100% 
Trål veckor


     52 Bt
    739 Kw
    105 Bt
   368 Kw


Kw-dagar

19600
10200
3000


581 Kw
    586 Kw
11480 Kw

SPT 1404
SST 3002
SST 1938
BPG 1194
BPG 0960

SPT 1418
BPG 1071
SST 3174
BPG 1195
SPG 1473

 


Häcktrålare / Nordsjö 46
Häcktrålare
Sidotrålare
Garn / Bur / Krok / Pilk båt
Garn / Bur / Pilk båt
Häcktrålare

Fiskebåt / Arbetsbåt / Transportbåt
Häcktrålare

Garn / Bur / Pilk båt
Transport / Arbets / Passagerar fartyg
 

 

SÄLJES

NÅGRA AV VÅRA TJÄNSTER

  •      Förmedling av fiskefartyg

  •      Köpe- och registreringshandlingar

  •      Värderingar

  •      Ny och ombyggnationer

  •      Försäkringar

  •      Bunkers och smörjoljor

Net-Op II-100

Kroksystem Profish

Komplett med krok, betlåda, draggar, skärmaskin (el 380 V)
Pris 70.000 kr + moms

Två räktrålar Nordtrål
Två Skagenlämmar 115"
Kungshamn dubbeltrumma

KUNDER SÖKER

Beg. Nordsjö 33 till bur/pilk och garnfiske

Mossholmsvägen, 471 96 Bleket
Tel: +46(0)304675255 - Fax: +46(0)304675021
E-mail: fartyg@mossholmen.se