Byggs av lokala hantverkare

”Att bygga vid havet kräver att man anpassar konstruktion, material och byggnadsteknik till de speciella väder- och vindförhållanden som gäller här. Vårt företag har Tjörn som bas och mycket lång erfarenhet av att bygga kustnära. Företaget är miljö- och kvalitetsdiplomerat sedan våren 2012.

Husen på Mossholmen byggs med hänsyn till att havsnivån kan stiga framöver. Alla golv ligger minst 2,5 meter över havsytan, enligt Byggnadsnämndens regler. Husen i kvarteret Ingo pålas till fast berg och får betongplatta på mark med bärande stomme av trä. Huset som får parkering i källarplan (kv. Amazon) byggs med vattentät betongkonstruktion och bärande stomme av betong och stål. Utvändiga skruvar, beslag och andra detaljer i metall är givetvis i rostfritt/galvat material som klarar den salta miljön.”

Per Jacobsson Byggnads AB

www.pjbygg.se