klart.se

Kv Nordvåg 2016-2017

Hösten 2017
Påbörjad byggnation av hus 4 och 5.

Våren 2017
Påbörjad byggnation av hus 2 och 3.

Oktober 2016

September 2016

Augusti 2016
Gjutning av bottenplatta till hus nr 1 och nr 2.

April 2016
Rördragning till kvarteret Nordvåg klar. Nu pågår arbete med framdragning av rör till varje fastighet

Mars 2016
Fortsatt grävning för rördragning och elkablar.

Februari 2016
I veckan påbörjades grävarbetet inför rördragning till de nya husen i Kv Nordvåg.