Viktigt att veta om äganderätt

Att äga en bostad med äganderätt (även kallat ägarlägenhet) innebär att man äger sin lägenhet i ett flerbostadshus med full äganderätt på samma sätt som i ett småhus. Det kan jämföras med att en ägare till en bostadsrätts bara har rätten att använda bostaden.
När du har köpt en ägarlägenhet söker du lagfart på samma sätt som för andra typer av fastigheter.
När du fått lagfart på ditt köp disponerar du fullt ut över lägenheten. Du kan hyra ut den, måla om, byta kök och så vidare. Precis som för villa- eller radhusägare finns möjligheter att pantsätta, överlåta och belåna sin ägarlägenhet.
Du betalar stämpelskatt vid förvärv av ägarlägenhet och för uttag av pantbrev. De regler om beskattning och ränteavdrag som gäller för småhus gäller även för ägarlägenheter.
För gemensamma delar av huset (yttertak, fasader, hissar, stamledningar med mera) bildas en så kallad samfällighet, som varje ägarlägenhet i huset äger del i. Samfälligheten förvaltas gemensamt av ägarlägenheternas ägare genom en särskild förening, en samfällighetsförening. Ägarna är medlemmar i föreningen. Föreningen är skyldig att iaktta särskilda regler rörande fondering och annat för det framtida underhållet av den gemensamma egendomen. Kostnaderna för driften av de gemensamma utrymmena och anläggningarna fördelas på delägarna.

För mer information: ta kontakt med Lantmäteriet, tel: 0771 – 63 63 63. www.lantmateriet.se