klart.se

Kv Amazon 2015

I början av 2015 blev kajen utanför Amazon klar

Byggstarten September – Oktober

November

December