Husen & bygget

Det nya kustsamhället på Mossholmen kommer att rymma sex kvarter med villor, parhus, flerbostadshus med lägenheter, kontor och affärslokaler. Tanken är att alla ska hitta en bostadsform som passar. Husen får normal boendestandard och den som vill kan höja standarden genom tillval. Kvarteren byggs i etapper, i takt med att bostäderna säljs.

Kv Ingo med 8 parhus är klart och inflyttat sedan 2013.
Kv Amazon med bostadsrättslägenheter blev inflyttat i mars 2017. 
I Kv Nordvåg är det 6 villor med åretruntstandard och egen brygga. Det sista huset är nu nästan färdigt. Inflyttning har skett efterhand som husen blivit klara.
Kv Nordsjö är färdigbyggt. Inflyttning skedde i maj 2019.
Kv Santoni med 5 friliggande villor är slutsålt och sista villan blir inflyttningsklar i mars-april 2020.

Kvarteren

Genom att klicka på respektive kvarter får du fakta om husen.

Mossholmens kvarter har fått sina namn efter fiske- och fraktbåtar som haft Klädesholmen som sin hemmahamn. Samtliga båtar har ägts helt eller delvis av Rune Johansson.

Kv Ingo – SLUTSÅLT!

16 fritidsbostäder i 8 parhus. Bostadsyta 55-60 m2. Uteplatser. Såldes som äganderätter.
Mer fakta

Kv Amazon – SLUTSÅLT

Flerbostadshus med 28 lägenheter som har åretrunt-standard. Från två till fyra rum och kök.  Mer fakta

Kv Santoni – SLUTSÅLT

Fem fristående villor med åretrunt-standard. Säljs som äganderätter.
Sista villan inflyttningsklar i mars-april 2020. Mer fakta

Kv Nordsjö – SLUTSÅLT!

Flerbostadshus med  33 lägenheter som har åretrunt-standard.  Färdigställdes i maj 2019. 
Mer fakta

Kv Nordvåg – SLUTSÅLT

Villor i tre våningar med åretrunt-standard och egen brygga. Såldes som äganderätter. Inflyttning har skett efterhand som husen blivit klara.
 Mer fakta

Kv Vinga

14 våningar högt hus med kontors- och affärslokaler i ett plan, ett parkeringsplan och cirka 50 lägenheter i övriga plan.
Mer fakta