Husen & bygget

Det nya kustsamhället på Mossholmen kommer att rymma sex kvarter med villor, parhus, flerbostadshus med lägenheter, kontor och affärslokaler. Tanken är att alla ska hitta en bostadsform som passar. Husen får normal boendestandard och den som vill kan höja standarden genom tillval. Kvarteren byggs i etapper, i takt med att bostäderna säljs. Kv Amazon är nu slutsålt. Inflyttning skedde i mars 2017. Kv Ingo är slutsålt och alla husen blev klara i slutet av 2013.

I Kvarteret Nordvåg blir det 6 villor med åretruntstandard och egen brygga. Byggnation påbörjad 2016. Kv Nordvåg är slutsålt.

Kvarteret Nordsjö är färdigbyggt. Inflyttning skedde i maj 2019.

Kvarteren

Genom att klicka på respektive kvarter får du fakta om husen.

Mossholmens kvarter har fått sina namn efter fiske- och fraktbåtar som haft Klädesholmen som sin hemmahamn. Samtliga båtar har ägts helt eller delvis av Rune Johansson.

Kvarteret Ingo – SLUTSÅLT!

16 fritidsbostäder i 8 parhus. Bostadsyta 55-60 m2. Uteplatser. Säljs som äganderätter.
Mer fakta

Kvarteret Amazon – SLUTSÅLT

Flerbostadshus med 28 lägenheter som har åretrunt-standard. Från två till fyra rum och kök. Slutsålt. Mer fakta

Kvarteret Santoni

Fem fristående villor med åretrunt-standard. Säljs som äganderätter.
Försäljning pågår. Mer fakta

Kvarteret Nordsjö – SLUTSÅLT!

Flerbostadshus med  33 lägenheter som har åretrunt-standard. Försäljning pågår. Byggnationen startade hösten 2017. 
Mer fakta

Kvarteret Nordvåg

Villor i tre våningar med åretrunt-standard och egen brygga. Säljs som äganderätter.
 Mer fakta

Kvarteret Vinga

14 våningar högt hus med kontors- och affärslokaler i ett plan, ett parkeringsplan och cirka 50 lägenheter i övriga plan.
Mer fakta om kvarteret kommer efterhand.