Granne med västerhavet

På Mossholmen har båtar och båtfolk trivts i många år. Läget är fantastiskt för dig som snabbt vill komma ut på öppet hav.

Bo här i ett nytt modernt kustsamhälle med 160–180 bostäder för åretruntboende och fritidsboende. Sex kvarter byggs i etapper.

Kv Ingo, med 8 st parhus. Inflyttning 2013.
-Kv Amazon
med 28 bostadsrättslägenheter. Inflyttning skedde i mars 2017.
-Kv Nordsjö med 33 bostadsrättslägenheter. Inflyttning skedde i maj 2019.
Kv Nordvåg, 6 st friliggande båtvillor, med egen båtplats i anslutning till villorna. Inflyttning har skett efterhand som villorna var klara.
Kv Santoni, 5 st friliggande villor. Sista huset blir inflyttningsklart i mars-april 2020.