Granne med västerhavet

På Mossholmen har båtar och båtfolk trivts i många år. Läget är fantastiskt för dig som snabbt vill komma ut på öppet hav.

Bo här i ett nytt modernt kustsamhälle med 160–180 bostäder för åretruntboende och fritidsboende. Sex kvarter byggs i etapper.

-Kv Nordsjö med 33 bostadsrättslägenheter. Inflyttning skedde i maj 2019.
Kv Ingo, med 16 lägenheter är slutsålt och ägarna är inflyttade.
Kv Amazon med 28 bostadsrättslägenheter är slutsålt. Inflyttning skedde i mars 2017.
Kv Nordvåg, 6 st friliggande båtvillor, med egen båtplats i anslutning till villorna. Byggnation pågår.