Granne med västerhavet

På Mossholmen har båtar och båtfolk trivts i många år. Läget är fantastiskt för dig som snabbt vill komma ut på öppet hav.

Bo här i ett nytt modernt kustsamhälle med 160–180 bostäder för åretruntboende och fritidsboende. Sex kvarter byggs i etapper.

-Kv Vinga, ca 45 lägenheter i ett 14-våningars hus. Mer fakta
-Kv Ingo, 8 parhus. Inflyttning 2013.
-Kv Amazon, 28 bostadsrättslägenheter. Inflyttning skedde i mars 2017.
-Kv Nordsjö, 33 bostadsrättslägenheter. Inflyttning skedde i maj 2019.
-Kv Nordvåg, 6 fristående båtvillor, med egen båtplats i anslutning till villorna. Inflyttning har skett efterhand som villorna var klara.
-Kv Santoni, 5 fristående villor. Sista huset blev klart våren 2020.